Voor ouders

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid: - De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden. - De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of schoolniveau met de MR. - Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten. - De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen etc). Ouders mogen meedenken. - De school is proactief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- en schoolniveau.