Missie en visie

We streven ernaar dat onze leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarbij zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om alle leerlingen succes te laten ervaren. Met deze uitgangspunten kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke leerlingen.