Wanneer je van plan bent je kind op onze school in te schrijven, kun je telefonisch een afspraak maken geruime tijd, 3 à 4 maanden, voordat je zoon/dochter 4 jaar wordt of bij ons op school komt. Na het maken van een afspraak geven wij je graag een rondleiding door de school en vertellen wij hoe wij werken.

In de loop van een schooljaar kan het ook gebeuren dat er leerlingen op school komen, die al op een andere basisschool zaten. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school. Elke plaatsing van een kind gaat vergezeld van een onderwijskundig rapport, waardoor elke leerkracht die met het kind gaat werken, goed op de hoogte is. De intern begeleider of de groepsleerkracht neemt contact op met de vorige school. Scholen zijn verplicht informatie uit te wisselen over nieuwe leerlingen.

Let op! Er geldt op onze school een toelatingsbeleid!
Meer over ons toelatingsbeleid.

Even wennen!

Wanneer een kind bijna 4 jaar is, kan het gedurende zo’n 10 dagdelen verdeeld over 6 weken, kennis komen maken. Het kind went zo geleidelijk aan de activiteiten op school. Vanaf 4 jaar mag een leerling hele dagen naar school. Ieder kind is vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig.

Ontdekken & leren!

Plezier in leren telt!

IKC Kloetinge