Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Binnen IKC Kloetinge hanteren wij het 5-gelijke dagenmodel voor kinderen die bij ons onderwijs volgen. Van maandag tot en met vrijdag starten de lessen om 8.25u. en eindigen om 14.00u.
  Tijdens de dag zijn er pauzemomenten gepland waarop, met de leerkracht, een pauzehapje of de lunch gegeten kan worden.
  Om 8.10u. mogen de kinderen het gebouw betreden en we verwachten dat alle kinderen om 8.20u. binnen zijn, zodat we op tijd de lessen kunnen beginnen.
  De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben op vrijdag geen les.

  Voor leerlingen van de groepen 7 en 8, die tijdelijk op de locatie Ostrea Elsdorpweg les krijgen, hanteren wij afwijkende lestijden, zodat ouders, met kinderen op beide locaties, hun kind op tijd op school kunnen brengen.
  De groepen 7 en 8 starten om 8.10u. en zijn om 13.45u. klaar.

 • Schoolvakanties

  Schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie 2024 21 oktober t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 2024 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 2025 3 maart t/m 7 maart 2025
  Paasvakantie 2025 18 april t/m 21 april 2025
  Meivakantie 2025 21 april t/m 2 mei 2025
  Hemelvaartsdag 2025 29 en 30 mei 2025
  Pinkstervakantie 2025 9 juni 2025
  Zomervakantie 2025 7 juli t/m 15 augustus 2025

   

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Postcodebeleid

  Vanwege de grote belangstelling onder ouders om hun kind aan te melden bij IKC Kloetinge is er een gebrek aan ruimte ontstaan. Om de kwaliteit van de opvang en het onderwijs optimaal te houden, dienen we het aantal kinderen dat ons IKC bezoekt te reguleren, waarbij we uitgaan van het toelaten van 25 kinderen per geboortejaar.

  Wat betekent dat voor jou als ouder of verzorger?

  Wanneer je jouw kind wilt aanmelden bij IKC Kloetinge zal een medewerker van het IKC het toelatingsbeleid met je doornemen en met je bespreken welke opties op jouw situatie van toepassing zijn.

  Wat houdt het toelatingsbeleid in het kort in?

  In principe is het uitgangspunt van het toelatingsbeleid heel logisch. We willen ouders van kinderen, die al binnen het IKC Kloetinge een plaatsje hebben, niet teleurstellen. Ook kinderen die dicht in de buurt van ons IKC (komen te) wonen willen we een plaats kunnen bieden. Daarna kunnen er kinderen geplaatst worden die op een wachtlijst staan. Die kinderen voldoen niet aan de voorrangscriteria, maar kunnen eventueel geplaatst worden, omdat het aantal aanmeldingen voor dat geboortejaar nog ruimte laat.

  Wat houden die voorrangscriteria in?

  De volgende voorrangscriteria worden gehanteerd op volgorde van boven naar beneden:
  – Kinderen die al een broertje of zusje hebben binnen het IKC
  – Kinderen van ouders woonachtig in postcodegebied 4481
  – Kinderen van ouders woonachtig in postcodegebied 4464
  – Kinderen van ouders woonachtig buiten de aangegeven postcodegebieden

  Hoe gaat het inschrijven voor de basisschool in zijn werk ?

  Kinderen kunnen pas vanaf het moment dat ze drie jaar zijn geworden worden aangemeld voor de basisschool. Ouders die al eerder te kennen willen geven dat ze na de opvang willen kiezen voor onderwijs binnen IKC Kloetinge, kunnen een belangstellingsformulier invullen. Dit formulier kan al ingevuld worden voordat het kind drie jaar wordt. Ouders die al een kind op de bassischool hebben hoeven dit niet te doen.

  Nieuwe ouders adviseren wij dat wel te doen, zodat wij vroegtijdig zicht hebben op de groepsgrootte binnen de basisschool.

  Ik wil eerst wat meer weten over de opvang of de school

  Ouders kunnen altijd contact opnemen met het IKC om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding worden ouders door één van de medewerkers rondgeleid door ons moderne gebouw, worden ouders op de hoogte gebracht van de pedagogische visie binnen het IKC en vertellen de medewerkers graag over alle wetenswaardigheden van de opvang of het onderwijs binnen het IKC. Tijdens deze rondleiding krijgen ouders ruim de gelegenheid voor het stellen van hun vragen. Soms is het niet onverstandig om thuis voor het bezoek alvast wat vragen op te schrijven. Mochten er later nog onduidelijkheden zijn, dan kunnen ouders altijd even bellen of binnen lopen.

  Officieel document Toelatingsbeleid
 • Ziek melden

  Wanneer je kind ziek is en niet naar school kan gaan, wil je dit dan voor het begin van de lessen laten weten? Dat kan telefonisch, maar ook per mail of de Parro-app. Wanneer er door een ouder voor 09.00 uur geen melding is gedaan van afwezigheid van een kind, neemt de school contact op met thuis.

  Langdurig zieke kinderen
  Wanneer een kind langdurig ziek wordt, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs. In goed overleg met de ouders wordt bekeken hoe dit het beste kan worden geregeld. Er kan een beroep worden gedaan op het RPCZ wanneer dat nodig is. Uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. Academische ziekenhuizen hebben zelf onderwijsvoorzieningen.

Downloads

Algemeen

 • Kalender schooljaar 2023-2024

  September 2023

  20 september: Workshop 1 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  26 september: Workshop 1 – Gym voor unit 1
  26 september: Informatieavond alle groepen
  29 september: Workshop 1 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5

  Oktober 2023

  3 oktober: Workshop 2 – Gym voor unit 1 – CIOS
  4 oktober: Workshop 2 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  6 oktober: Workshop 2 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5
  10 oktober: Workshop 3 – Gym voor unit 1 – CIOS
  11 oktober: Kinderboekenmarkt – Paard van Troje
  13 oktober: Workshop 3 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5
  17 oktober: Workshop 4 – Gym voor unit 1 – CIOS
  18 oktober: Workshop 3 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie

  November 2023

  Week 45: IEP-toetsing groep 8
  6 november: Fietsenkeuring Jaargroepen 3 t/m 6
  7 november: Workshop 1 – CIOS – Gym voor unit 1
  10 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  Week 46: IEP Hart&Handen-toetsing jaargroepen 3 t/m 8
  14 november: Workshop 2 – CIOS – Gym voor unit 1
  16 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  Week 47: IEP Hart&Handen-toetsing jaargroepen 3 t/m 8
  21 november: Workshop 3 – CIOS – Gym voor unit 1
  22 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  23 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  23 november: Workshop 1 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3
  Week 48: Adviesgesprekken jaargroep 8
  Week 48: Plangesprekken jaargroep 3
  28 november: Optreden Hilaria – Jaargroepen 1 t/m 6
  28 november: Workshop 4 – CIOS – Gym voor unit 1
  30 november: Workshop 2 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3
  30 november: Workshop 1 – Percussie/Djembé – Groepen 6 t/m 8

  December 2023

  1 december: Workshop 1 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  Week 49: Adviesgesprekken jaargroep 8
  Week 49: Plangesprekken jaargroep 3
  5 december: Sinterklaasviering (info volgt)
  7 december: Workshop 3 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3
  7 december: Workshop 2 – Percussie/Djembé – Groepen 6 t/m 8
  8 december: Workshop 2 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  12 december: Workshop 1 – CIOS – Gym voor unit 1
  14 december: Workshop 3 – Percussie/Djembé – Groepen 6 t/m 8
  15 december: Workshop 3 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  19 december: Workshop 2 – CIOS – Gym voor unit 1
  21 december: Kerstviering (info volgt)
  25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

  Januari 2024

  9 januari: Workshop 3 – CIOS – Gym voor unit 1
  18 januari: Workshop 1 – Beweeg! – Elleke Cremers – Groepen 3 en 4
  22 januari: Vergadering MR (Locatie IKC – Lokaal jaargroep 6)
  23 januari: Workshop 4 – CIOS – Gym voor unit 1
  24 januari: Vergadering leerlingenraad
  24 januari: Open huis van 16.00u. tot 17.30u. voor ouders en belangstellenden
  25 januari: GGD-onderzoek leerlingen groep 2

  Februari 2024

  1 februari: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  1 februari: Workshop 2 – Beweeg! – Elleke Cremers – Groepen 3 en 4
  Week 6: Rapportage 1e half jaar jaargroepen 1 t/m 7
  6 en 7 februari: Doorstroomtoets jaargroep 8
  9 februari: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie
  Week 8 en 9: Planning voortgangsgesprekken jaargroepen 1 t/m 7
  20 februari: Workshop 1 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  21 februari: Workshop Yoga 1 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2
  22 februari: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  27 februari: Workshop 2 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  28 februari: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  28 februari: Vergadering leerlingenraad
  28 februari: Workshop Yoga 2 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2

  Maart 2024

  5 maart: Workshop 3 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  5 maart: Tijd voor Theater – Martijn Hendriks – Groepen 3, 4 en 5
  6 maart: Workshop Yoga 3 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2
  8 maart: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  13 maart: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  21 maart: Vergadering MR
  25 maart: Mad Science Showtime
  27 maart: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  28 maart: Theoretisch verkeersexamen – Groep 7
  28 maart: Paas activiteiten in het hele IKC
  29 maart: Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij)

  April 2024

  1 april: Tweede Paasdag
  2 april: Alberodag – Alle leerlingen zijn vrij
  3 april: Lentefeest voor leerlingen van de jaargroepen 1 en 2
  4 april: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  9 april: Moederdagcrea – JuttiFrutti – Groepen 1 en 2
  10 april: Schoolvoetbaltoernooi Jongens (Wesselopark)
  10 april: Moederdagcrea – JuttiFrutti – Groepen 3, 4 en 5
  12 april: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  17 april: Vergadering leerlingenraad
  17 april: Schoolvoetbaltoernooi Meisjes (Wesselopark)
  18 april: Koningsspelen (alle groepen)
  Week 17 en 18: Meivakantie (22-4 t/m 3-5)

  Mei 2024

  9 en 10 mei: Hemelvaart
  16 mei: GGD-onderzoek leerlingen groep 2
  19 en 20 mei: Pinksteren
  27 mei: Vaderdagcrea – JuttiFrutti – Groepen 3, 4 en 5
  28 mei: Vaderdagcrea – JuttiFrutti – Groepen 1 en 2
  28 mei: Kinderyoga – Moniek Dourleijn – Groepen 6, 7 en 8

  Juni 2024

  18 juni: Tijd voor Theater – Martijn Hendriks – Groepen 6, 7 en 8
  24 t/m 26 juni: Schoolkamp jaargroepen 7 en 8

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De MR hanteert een reglement. In dit reglement is vastgelegd over welke zaken de raad advies moet uitbrengen en waarover het bevoegd gezag de instemming van de raad nodig heeft. De ouders zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de raad. Een MR lid heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar is daarna herkiesbaar.

  De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Mevr. N. Mallens, Niki Voorzitter Oudergeleding
  • Dhr, R. van Riet, Robbie Lid Oudergeleding
  • Mevr. M. Jongejan-Meulenberg, Mathilde Lid oudergeleding
  • Dhr. J. Mutsters, Joost Lid Teamgeleding & secretaris
  • Dhr. H. de Waard, Harry Lid Teamgeleding
  • Dhr. N. Timmermans, Niels Lid Teamgeleding
  • Dhr. R. Meuldijk, Ron Adviserend lid Directeur

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

  Binnen de Stichting Albero bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er worden schooloverstijgende zaken besproken zoals passend onderwijs, vakantierooster, scholing, formatieaangelegenheden, verzuimbeleid of de begroting op bestuursniveau. De GMR bestaat uit 9 personen, dit zijn ouders en leerkrachten.

 • Naschools aanbod

  Met enige regelmaat verzorgen aanbieders binnen ons IKC een naschools aanbod. Dit aanbod is voornamelijk aansluitend aan de schooltijd. We proberen dit aanbod zo gevarieerd mogelijk samen te stellen om aan de behoefte van elk kind te kunnen voldoen. Om de workshops voor elk kind toegankelijk te houden vragen wij een bijdrage van € 3,00 per workshop (tenzij anders vermeld). De rest legt de school bij.

  Wanneer je interesse hebt in een workshop kun je de link voor het inschrijven aanklikken. Daarmee kom je op een Google-formulier dat vanzelf sluit wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Workshops die snel vol zijn of erg in de smaak vallen zullen we proberen nogmaals te organiseren.

  Na inzending van het formulier wordt er een bevestiging gestuurd op het opgegeven mailadres. Check ook eventueel de spambox wanneer je geen bevestiging ontvangt. Na afloop van de workshop(s) ontvangen ouders een betaalverzoek van ons via Parro (schoolkassa).

  Beschikbare plaatsen worden niet automatisch, maar handmatig ingevoerd.

  ——————–

  De volgende workshops worden verwacht:

  Kinderyoga – Moniek Dourleijn voor de jaargroepen 6 t/m 8
  — ‘Kinderyoga na schooltijd is een heel leuk en fantasierijk avontuur, waarin kinderen op een veilige manier worden begeleid bij het ontladen van hun dag. We doen dit door af te wisselen met inspanning en ontspanning. Er is ruimte voor allebei; de inspanning zoeken we op door te bewegen op muziek en de uitdagende houdingen alleen of met elkaar. En de ontspanning zoeken we op door een moment voor jezelf te vinden middels stilte, kindermassage of adem oefeningen. Het is voor elk kind goed om te weten dat je bij kinderyoga niets fout kunt doen. Het gaat namelijk niet over perfectie, uiterlijk of vergelijken. Maar we oefenen met het vermogen om bij jezelf te voelen wat fijn voelt voor jouw eigen lichaam! Heel veel kinderen vinden kinderyoga een feestje waarin ze hun fantasie en bewegelijkheid kwijt kunnen, maar ook de rust terug kunnen vinden op een drukke dag. Voel je welkom!’  —
  Datum: Dinsdag 28 mei
  Tijd: 14.00u. – 15.00u.
  Maximaal 15 deelnemers
  Kosten € 3,00 (eenmalige workshop)
  klik hier om in te schrijven voor de workshop Yoga.
  <Nog 12 plaatsen beschikbaar>

  Vaderdag Crea – JuttiFrutti voor de jaargroepen 1 t/m 5
  Net als voor moederdag heeft Judith van JuttiFrutti ook voor vaderdag een leuke moederdagcrea verzonnen.
  Wat we gaan doen, gaan we ook nu niet verklappen, dat blijft geheim.
  Wel kunnen we vertellen dat we een super leuk cadeau gaan maken voor jouw vader!
  Tip voor deze workshop: Trek vooral niet je mooiste kleren aan. We werken wel met schorten, maar je weet maar nooit …

  De workshops worden gehouden op 27 en 28 mei in twee shifts.
  Een workshop om 14.00u. en een workshop om 15.00u.
  Volgt je kind BSO ? Schrijf je kind dan in voor de tweede shift die start om 15.00u., zodat andere kinderen kunnen inschrijven op de workshop die aansluit op de schooltijd. Elke workshop beidt plaats aan maximaal 10 deelnemers.
  Kosten: € 3,00 (eenmalige workshop) ook voor de kinderen die BSO volgen.

  Vaderdag Crea – JuttiFrutti voor de jaargroepen 1 en 2 op dinsdag 28 mei
  klik hier om in te schrijven voor de workshop van 14.00u. (Volgeboekt)
  Klik hier om in te schrijven voor de workshop van 15.00u. (Volgeboekt)

  Vaderdag Crea – JuttiFrutti voor de jaargroepen 3, 4 en 5 op maandag 27 mei
  klik hier om in te schrijven voor de workshop van 14.00u. (Volgeboekt)
  Klik hier om in te schrijven voor de workshop van 15.00u. (Nog 1 plaats beschikbaar)

  Tijd voor Theater – Martijn Hendriks voor de jaargroepen 6 t/m 8
  Samenspel en improviseren met rekwisieten staan centraal in Tijd voor theater! Zo ontwikkelen de kinderen samenwerkingsvaardigheden, improvisatievermogen en natuurlijk hun fantasie. Misschien ken je vakdocent Martijn wel uit een Eftelingvoorstelling?
  Datum: 18 juni
  Tijd: 14.15u. – 15.15u.
  Maximaal 25 deelnemers
  Kosten € 3,00 (eenmalige workshop)
  Klik hier voor het inschrijfformulier.
  <Nog 21 plaatsen beschikbaar>

 • Ouderbetrokkenheid

  Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid:

  • De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden.
  • De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of schoolniveau met de MR.
  • Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten.
  • De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen etc). Ouders mogen meedenken.
  • De school is proactief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- als schoolniveau.
 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De ouders betalen per schooljaar een bedrag van € 22,50 voor het schoolfonds. Voor kinderen die na december op school komen worden andere bedragen gehanteerd. De hoogte van dat bedrag wordt schriftelijke aan de nieuwe ouders meegedeeld.

  Uit het schoolfonds worden de kosten voldaan voor o.a. het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de laatste schooldag en inschrijfgeld voor toernooien. Deze bijdrage is vrijwillig.

  De kas wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De kosten voor schoolreis en schoolkamp worden jaarlijks vastgesteld en worden door de activiteitencommissie ruim voor aanvang van de activiteit apart in rekening gebracht. Het schoolreisgeld bedraagt ongeveer € 30,- . Voor het schoolkamp moet je rekenen op ongeveer € 70,-.

  Ouders kunnen de bijdrage voldoen nadat ze een betaalverzoek hebben ontvangen via Parro. Voor het voldoen van deze bijdrage kunnen minder draagkrachtige ouders een verzoek indienen voor een gespreide betaling of een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen