Toelatingsbeleid IKC Kloetinge

Vanwege de grote belangstelling onder ouders om hun kind aan te melden bij IKC Kloetinge is er een gebrek aan ruimte ontstaan. Om de kwaliteit van de opvang en het onderwijs optimaal te houden, dienen we het aantal kinderen dat ons IKC bezoekt te reguleren, waarbij we uitgaan van het toelaten van 25 kinderen per geboortejaar.

Wat betekent dat voor jou als ouder of verzorger?
Wanneer je jouw kind wilt aanmelden bij IKC Kloetinge zal een medewerker van het IKC het toelatingsbeleid met je doornemen en met je bespreken welke opties op jouw situatie van toepassing zijn.

Wat houdt het toelatingsbeleid in het kort in?
In principe is het uitgangspunt van het toelatingsbeleid heel logisch. We willen ouders van kinderen, die al binnen het IKC Kloetinge een plaatsje hebben, niet teleurstellen. Ook kinderen die dicht in de buurt van ons IKC (komen te) wonen willen we een plaats kunnen bieden. Daarna kunnen er kinderen geplaatst worden die op een wachtlijst staan. Die kinderen voldoen niet aan de voorrangscriteria, maar kunnen eventueel geplaatst worden, omdat het aantal aanmeldingen voor dat geboortejaar nog ruimte laat.

Wat houden die voorrangscriteria in?
De volgende voorrangscriteria worden gehanteerd op volgorde van boven naar beneden:

  • Kinderen die al een broertje of zusje hebben binnen het IKC
  • Kinderen van ouders woonachtig in postcodegebied 4481
  • Kinderen van ouders woonachtig in postcode gebied 4464
  • Kinderen van ouders woonachtig buiten de aangegeven postcodegebieden

Hoe gaat het inschrijven voor de basisschool in zijn werk ?
Kinderen kunnen pas vanaf het moment dat ze drie jaar zijn geworden worden aangemeld voor de basisschool. Ouders die al eerder te kennen willen geven dat ze na de opvang willen kiezen voor de Kloetingseschool, kunnen een belangstellingsformulier invullen. Dit formulier kan al ingevuld worden voordat het kind drie jaar wordt. Ouders die al een kind op de bassischool hebben hoeven dit niet te doen.

Nieuwe ouders adviseren wij dat wel te doen, zodat wij vroegtijdig zicht hebben op de groepsgrootte binnen de basisschool. Neem snel contact met ons op!

Om teleurstellingen te voorkomen staat er op onze site geen inschrijfformulier. Het inschrijfformulier ontvangen ouders van ons nadat de toelatingscriteria getoetst zijn.

Ik wil eerst wat meer weten over de opvang of de school
Ouders kunnen altijd contact opnemen met het IKC om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding worden ouders door één van onze medewerkers rondgeleid door ons moderne gebouw, worden ouders op de hoogte gebracht van de pedagogische visie binnen het IKC en vertellen onze medewerkers graag over alle wetenswaardigheden van de opvang of het onderwijs binnen het IKC. Ook krijgen ouders ruim de gelegenheid voor het stellen van hun vragen. Soms is het niet onverstandig om thuis voor het bezoek alvast wat vragen op te schrijven.

Mochten er later nog onduidelijkheden zijn, dan kunnen ouders altijd even bellen of binnenlopen.