Schooltijden

De schooltijden 

(groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij)

Vanaf het schooljaar 2016-2017 draaien wij een 5-gelijke-dagen-model.

Deze ziet er als volgt uit:

Maandag t/m Donderdag    van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur   groep 1 en 2

Maandag t/m vrijdag            van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur   groep 3 t/m 8

 

In ons schooltijdenmodel eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht.We wijzen u er op dat het de bedoeling is dat we op de genoemde aanvangstijden beginnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders het lokaal in gebracht worden volgens het principe 'kiss & go' (brengen en gelijk afscheid nemen). Eenmaal per week is er voor de ouders een vast inloopmoment.