Ouderbetrokkenheid

Onze visie op ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid:

- De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden.
- De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of schoolniveau met de MR.
- Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten.
- De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen etc). Ouders mogen meedenken.
- De school is proactief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- als schoolniveau.