Protocol pesten, schorsing en verwijdering

Veiligheid in en rond de school is een belangrijke pijler waarop ons onderwijs steunt. In een veilige en vertrouwde omgeving komen kinderen, maar ook leerkrachten het beste tot hun recht.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen, zowel fysiek als mentaal, hebben we regels in onze school, die voornamelijk gerelateerd zijn aan het respectvol met elkaar omgaan. Elke groep start het schooljaar met de zogenaamde Gouden Weken uit de kwink-methode. De groep stelt met elkaar de groepsregels op om samen te werken aan een fijn leer- en leefklimaat.

Grensoverschrijdend gedrag wordt bij ons niet getolereerd. Niet van leerlingen, niet van leerkrachten en ook niet van ouders. Om de veiligheid in en om de school voor iedereen te kunnen blijven waarborgen hebben we een Pestprotocol en een Protocol Schorsing en Verwijdering.

 

Klik hier voor het bekijken van ons pestprotocol.

 

Natuurlijk hopen we een Protocol Schorsing en Verwijdering nooit toe te hoeven passen, maar wanneer de situatie zich voordoet, kunt u daarin lezen welke stappen wij zullen zetten.

 

Klik hier voor het Protocol Schorsing en Verwijdering.