Schoolvakanties en -tijden

De schooltijden 

Wij hanteren het 5-gelijke-dagen-model:

Maandag t/m vrijdag    van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur

 

De groepen 1 en 2 hebben op vrijdag geen les.

 

In ons schooltijdenmodel eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht.We wijzen u er op dat het de bedoeling is dat we op de genoemde aanvangstijden beginnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders het lokaal in gebracht worden volgens het principe 'kiss & go' (brengen en gelijk afscheid nemen). Eenmaal per week is er voor de ouders een vast inloopmoment.

 

Vakantierooster schooljaar  2021-2022

Herfstvakantie:                    25 t/m 29 oktober

Kerstvakantie:                      27 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie:              28 februari t/m 4 maart

Goede vrijdag:                     15 april

Tweede Paasdag:                18 april

Meivakantie:                        25 april t/m 6 mei (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart:                         26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag:          6 juni

Zomervakantie 2022:         25 juli t/m 2 september

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl