Schoolvakanties en -tijden

De schooltijden 

Wij hanteren het 5-gelijke-dagen-model:

Maandag t/m vrijdag    van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur

 

De groepen 1 en 2 hebben op vrijdag geen les.

 

In ons schooltijdenmodel eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht. We wijzen u er op dat het de bedoeling is dat we op de genoemde aanvangstijden beginnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders het lokaal in gebracht worden volgens het principe 'kiss & go' (brengen en gelijk afscheid nemen). Eenmaal per week is er voor de ouders een vast inloopmoment.

 

Vakantierooster schooljaar  2022-2023

Herfstvakantie:  24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie:  26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie:  20 februari t/m 24 februari

Goede vrijdag:  7 april

Tweede Paasdag:  10 april

Meivakantie:  24 april t/m 5 mei (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart:  18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag:  29 mei

Zomervakantie 2022:  17 juli t/m 25 augustus

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl