Ziekte en verzuim

Absentie

Wanneer u kind ziek is en niet naar school kan gaan, wilt u dit dan voor het begin van de lessen laten weten? Dat kan telefonisch, maar ook per mail of de Parro-app. Wanneer er door een ouder voor 09.00 uur geen melding is gedaan van afwezigheid van een kind, neemt de school contact op met thuis.

 

Langdurig zieke kinderen

Wanneer een kind langdurig ziek wordt, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs. In goed overleg met de ouders wordt bekeken hoe dit het beste kan worden geregeld. Er kan een beroep worden gedaan op het RPCZ wanneer dat nodig is. Uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. Academische ziekenhuizen hebben zelf onderwijsvoorzieningen.